Be part of Gofive

Friend, Fun And
Work Experience

เพราะชีวิตมีมากกว่าแค่การทำงาน

Be part of Gofive

Friend, Fun And
Work Experience

เพราะชีวิตมีมากกว่าแค่การทำงาน

Be part of Gofive

Friend, Fun And
Work
Experience

เพราะชีวิตมีมากกว่าแค่การทำงานจากจุดเริ่มต้นด้วยความชอบในการเขียนโปรแกรมตั้งแต่เด็ก ทำให้เขาเลือกศึกษาต่อด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สหรัฐอเมริกา และ MBA ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จนเกิดเป็นบริษัทโกไฟว์
 สำหรับเขาคือการที่ได้สนุกในการสร้างสรรค์ Software Solutions คุณภาพระดับโลกเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ซึ่งเขาเชื่อว่าความสำเร็จนั้นเริ่มต้นจากการมีทีมงานที่ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และด้วยสิ่งนี้เองทำให้วันนี้บริษัทโกไฟว์เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

จากจุดเริ่มต้นด้วยความชอบในการเขียนโปรแกรมตั้งแต่เด็ก ทำให้เขาเลือกศึกษาต่อด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สหรัฐอเมริกา และ MBA ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จนเกิดเป็นบริษัทโกไฟว์ สำหรับเขาคือการที่ได้สนุกในการสร้างสรรค์ Software Solutions คุณภาพระดับโลกเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ซึ่งเขาเชื่อว่าความสำเร็จนั้นเริ่มต้นจากการมีทีมงานที่ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และด้วยสิ่งนี้เองทำให้วันนี้บริษัทโกไฟว์เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

คน Gofive ที่เรากำลังมองหา

Energy
คนไฟแรงที่ กล้า ท้า ลุย
เต็มที่ไปกับสิ่งที่ทำ

Passion
มุ่งมั่น ทำให้สำเร็จ หลงใหล
คลั่งไคลในงานที่ทำ

Gofive DNA
พร้อมเปิดรับ ทำสิ่งที่ท้าทาย
คนที่มีเคมีเข้ากับเรา

คน Gofive ที่เรากำลังมองหา

Energy
คนไฟแรงที่ กล้า ท้า ลุย
เต็มที่ไปกับสิ่งที่ทำ

Passion
มุ่งมั่น ทำให้สำเร็จ หลงใหล
คลั่งไคลในงานที่ทำ

Gofive DNA
พร้อมเปิดรับ ทำสิ่งที่ท้าทาย
คนที่มีเคมีเข้ากับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ค้นฟ้าคว้าดาว Mobile Developer หากคุณชื่นชอบ iOS หรือ Android ขอให้สองมือล้วงกระเป๋า สองเท้าก้าววววววเข้ามา ! 

บอกไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นใครที่เข้ามา เราจะมีพี่เลี้ยงค่อยสอนงานให้ ไม่ต้องกลัวจะเข้ามาแล้วงงๆว่าต้องทำอะไรบ้าง 

______________________________________________ 

iOS Developer 

คุณสมบัติ 

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ 
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PHP, Swift และ Objective C 
 • ถ้ามี OOP และ Design Pattern เช่น MVC MVVM จะดีมากๆเลยแหละ 
 • มีความคุ้นเคยในการใช้ Library ต่างๆ ร่วมกับแอพพลิเคชั่น เช่น AlamoFireSwiftlyJSON เป็นต้น 
 • มีความรู้ RESTful หรือ SOAP ในการติดต่อกับ Web Service 
 • รู้จักและสามารถใช้ Auto Layout ในการออกแบบหน้า View บนแอพพลิเคชั่นได้ 
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ยิ้มเก่ง เล่นมุขได้ยิ่งดี ทีม Dev ชอบยิ่งมุขใส่กัน 

______________________________________________ 

Android Developer 

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ 
 • มีความรู้ความเข้าในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์ม Android ด้วยภาษา Java หรือ Kotlin บน Android Studio 
 • มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP และ Design Pattern เช่น MVC MVP 
 • มีความรู้ความเข้าใจการใข้ Library ต่างๆ ร่วมกับแอพพลิเคชั่น เช่น Retrofit , Picasso , GSON เป็นต้น 
 • มีความคุ้นเคยในการใช้ RESTful หรือ SOAP ในการติดต่อกับ Web Service 
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดีไซน์หน้าจอ และการใช้ Support Library ต่างๆ 
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ยิ้มเก่ง เล่นมุขได้ยิ่งดี ทีม Dev ชอบยิ่งมุขใส่กัน

______________________________________________ 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 • ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งานให้แสดงผลทั้ง Mobile และ Tablet ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • ทดสอบ แก้ไขและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ตรงตามแผนที่คุยกับทีมไว้ 
 • เรียนรู้แนวทางใหม่ๆ เพื่อเอามาปรับใช้แก้ไขปัญหาของระบบ 
 • ต้องพูดรู้เรื่อง เพราะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นด้วย 

______________________________________________ 

สมัครเลย

รายละเอียดงาน

 • ทำงานร่วมกับ Product Owner มีความเข้าใจความต้องการของระบบเชิงธุรกิจและการแก้ปัญหาด้านเทคนิค
 • พัฒนาระบบเพื่อให้ Web Application และ Web API สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการออกแบบระบบเชิงเทคนิค (Technical Design) เพื่อพัฒนาระบบใหม่หรือปรับเปลี่ยนระบบที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมจัดเตรียมเอกสาร (Functional Specifications) ข้อกำหนดในการทำงาน
 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบระหว่างการดำเนินการ
 • รับผิดชอบในการเขียนการทดสอบ (Unit Test) และทำการทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบ (Integration Test)
 • รับผิดชอบในการตรวจสอบเผ้าระวังรวมถึงแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องของระบบ
 • ดำเนินการตรวจสอบซอสโค้ด (Code Review) เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานและความปลอดภัย
 • เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ทันสมัย

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา C# ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา HTML, CSS, Javascript, TypeScript ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Angular Framework  ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ .NET Framework และ .NET Core ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้งานและออกแบบฐานข้อมูล SQL Server ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน Internet Information Service (IIS) 
 • มีความรู้ความเข้าใจ RESTful API หรือ Web Service ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding Standards, Design Patterns, Microservices,  Best Practices ต่างๆ
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน  
 • ยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และส่งต่อความรู้ให้กับสมาชิกในทีม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ไฟแรงและถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานหรือฝึกงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครเลย

รายละเอียดงาน

 • ทำงานร่วมกับ Product Owner มีความเข้าใจความต้องการของระบบเชิงธุรกิจและการแก้ปัญหาด้านเทคนิค 
 • พัฒนาระบบเพื่อให้ Web App และ Mobile App สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ดำเนินการออกแบบระบบเชิงเทคนิค (Technical Design) เพื่อพัฒนาระบบใหม่หรือปรับเปลี่ยนระบบที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมจัดเตรียมเอกสาร (Functional Specifications) ข้อกำหนดในการทำงาน   
 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบและปรับปรุงให้มีความเสถียรภาพที่ดีอยู่เสมอ   
 • รับผิดชอบในการเขียนการทดสอบ (Unit Test) และทำการทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบ (Integration Test)   
 • รับผิดชอบในการตรวจสอบเผ้าระวังรวมถึงแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องของระบบ   
 • ดำเนินการตรวจสอบซอสโค้ด (Code Review) เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานและความปลอดภัย 
 • เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ทันสมัย 

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา C# ได้เป็นอย่างดี 
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ .NET Framework และ .NET Core ได้เป็นอย่างดี 
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้งานและออกแบบฐานข้อมูล SQL Server ได้เป็นอย่างดี 
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน Internet Information Service (IIS)   
 • มีความรู้ความเข้าใจ RESTful API หรือ Web Service ได้เป็นอย่างดี 
 • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding Standards, Design Patterns, Microservices, Best Practices ต่างๆ   
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน   
 • ยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และส่งต่อความรู้ให้กับสมาชิกในทีม 
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ไฟแรงและถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานหรือฝึกงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ   

สวัสดิการ จัดเต็มแบบไม่กั๊ก !! 

 1. ประกันกลุ่ม(ครอบคลุมทั้งเรื่องป่วยและอุบัติเหตุ)
 2. มีเครื่องแบบประจำกายให้ (ชุดฟอร์ม)ได้ทันทีที่เข้ามาทำงาน
 3. ซื้อโน๊ตบุ๊คยี่ห้อไหน รุ่นไหนก็ได้ในราคาพนักงาน สบายกระเป๋า
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ขนมคบเคี้ยว นม เนย โกโก้ครั้นไม่ต้องกลัวหมด เรามีเติมให้ตลอด
 6. หากคุณเป็นเด็กกิจกรรมคุณมาถูกทางแล้ว ที่นี่เรามีกลุ่มกิจกรรมหลากหลายให้เข้าร่วม

______________________________________________  

รู้จักเราให้มากขึ้น 
https://www.facebook.com/GofiveFamily 
https://www.gofive.co.th 
https://www.facebook.com/VenioCRM 
https://www.veniocrm.com 
https://www.facebook.com/myempeo/ 
https://www.myempeo.com/ 
https://medium.com/gofive 

______________________________ 

ทุกด้านของไอทีคือธุรกิจของเรา 
ก้าวข้ามขีดจำกัด และความท้าทายเดิมๆ 
มาร่วมเติมเต็มการทำงานในโลก Software ยุคใหม่กับเรา 
เวลาทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ 
Office มี ที่นะ 

 1. สาขา พระราม4 (ตึกFYI Center)  
 2. สาขา สมุทรสาคร

สมัครเลย

คุณสมบัติ

 • Object Oriented Programming : ASP.Net C#, C, JAVA, Other 
 • Web Programming : HTML, CSS, JavaScript, MVC 
 • SQL : MSSQL, MySQL, Oracle, Other
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี ในสายงาน Programming หรือ SA 
 • สามารถออกแบบระบบ ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และฐานข้อมูลได้ 
 • เชี่ยวชาญการเก็บความต้องการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบแอพลิเคชั่น และจัดทำเอกสารประกอบ 
 • สามารถวิเคราะห์ระบบงานทางด้านธุรกิจให้เป็นกระบวนการเชิงโปรแกรมได้ 
 • วางแผนการทำงานได้ดี 
 • เชี่ยวชาญทางด้าน Object Oriented, Database, SQL, Report tools 
 • สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
 • ทำงานเป็นทีมได้อย่างคล่องตัว 
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
 • การสื่อสารและการประสานงานการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบสูงทุ่มเทและตั้งใจทำงานชอบความท้าทาย

สมัครเลย

หน้าที่รับผิดชอบ 

 • ประสบการณ์การจัดการ MS SQL 2008 R2 / 2012/2014/2016 หลาย RDBMS, MS SQL / Server บนระบบขนาดใหญ่ 
 • ต้องสามารถแสดงทักษะผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดค่าประสิทธิภาพฐานข้อมูลการแก้ไขปัญหาและความยืดหยุ่น (High Availability, Replication และ Clustering) 
 • ทำงานภายในทีมพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งมอบโครงการ 
 • ติดตั้งการตั้งค่าการจำลองแบบฐานข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการSupport 
 • จัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล MSSQL 
 • ตรวจสอบและปรับขนาดฐานข้อมูลกับประสิทธิภาพและความจุ 
 • ดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาฐานข้อมูล เช่น backup/recovery และจัดระเบียบดัชนีใหม่ 
 • การปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพ 
 • ติดตั้งอัพเกรดและใช้การบำรุงรักษาและ Patches ตามต้องการ 
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานฐานข้อมูลที่มีอยู่ 
 • ให้การสนับสนุนนอกเวลาทำงาน / วันหยุดสุดสัปดาห์ในกรณีที่ปัญหาการสนับสนุนการผลิตเร่งด่วน 

คุณสมบัติของงาน 

 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรืออื่น ๆ 
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีใน MSSQL 
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการประเมินความเสี่ยง 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

สมัครเลย

หน้าที่รับผิดชอบ 

 • กำหนดทิศทาง Road map กลยุทธ์ และเป้าหมายให้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กร
 • เก็บรวมรวบปัญหา (Pain point) ความต้องการ (Requirement) และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งาน
 • สร้าง User story จากปัญหาและความต้องการ และสร้างเป็น Backlogs ให้กับทีมพัฒนา
 • วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะการทำงานแบบ Scrum และกำหนด Backlogs ในแต่ละ Sprint เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ถูกพัฒนาได้ตามแผนที่กำหนดไว้
 • บริหารจัดการและเข้าร่วมในโปรเซสต่างๆของทีม ได้แก่ Sprint Planning , Sprint Review , Daily Scrum และ Sprint Retrospective ร่วมกับทีมต่างๆในองค์กร
 • พัฒนา User Journey ของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ของเรา
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆในบริษัท ไม่ว่าจะเป็น Developer, Designer, Tester, Marketing และฝ่ายอื่นๆ 
 • หาแนวทางใหม่ๆ และพัฒนากระบวนการต่างๆขององค์กรอยู่เสมอ เพื่อให้กระบวนการขององค์กรมีประสิทธิภาพดีที่สุด

คุณสมบัติของงาน 

 • ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาในด้าน Product Owner
 • มีความรู้ความความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และกระบวนการต่างๆที่จำเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • เคยผ่านการทำงานมาในลักษณะของ Agile หรือกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะด้านการสื่อสาร การนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้นำ
 • ทักษะด้านการบริหารจัดการเวลาทั้งตนเอง และทีมได้อย่างยอดเยี่ยม
 • ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ความใส่ใจในรายละเอียด และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตรงกับวัฒนธรรมขององค์กร
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และสนุกกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม

 

 

สมัครเลย

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ศึกษาข้อกำหนดและวิเคราะห์ระบบ เพื่อจัดเตรียมทำ Test Case สำหรับทดสอบจากเอกสาร  
 • ออกแบบ Test Case และ Test Script สำหรับการทดสอบ Web application/Mobile application ที่ browser และ-สมาร์ทโฟน ที่มีแพลตฟอร์มแตกต่างกัน  
 • ดำเนินการทดสอบตาม Test Case และ Test Script ในแต่ละ environment  
 • Monitor และ Tracking defects ของซอฟต์แวร์ในแต่ละเวอร์ชั่น โดยทำงานร่วมกับทีม Developer   
 • สรุปผลการทดสอบ (Test Result) ของระบบ และจัดทำ user manual ของ software ในแต่ละเวอร์ชั่น 

คุณสมบัติ 

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิศวกรคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 - 3 ปี ด้าน Software Tester หรือ Software Quality Assurance (QA)  
 • มีความรู้ความเข้าใจลักษณะและกระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

สมัครเลย

หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

 • เสนอไอเดีย ออกแบบ และพัฒนา ทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ได้เป็นอย่างดี 
 • สามารถทำความเข้าใจและเสนอไอเดีย ออกแบบ และพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ ตาม requirements ได้ 
 • ออกแบบ Platform ของเรา ซึ่งประกอบไปด้วยทั้ง Web application, Mobile application และ Platforms อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 • ทำความเข้าใจผู้ใช้งานจริง คิด Concept ออกแบบ UX/UI เพื่อสร้างเป็น Prototype โดยคำนึงถึงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก  
 • ทำงานใกล้ชิดกับทีม Developer, Business, Design และทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบดีไซน์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดได้  
 • พัฒนาขีดความสามารถด้าน CX เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ 

คุณสมบัติ 

 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน visual design ทั้งเว็บไซต์และมือถือ ปี 
 • มีความสามารถในการใช้ Photoshop และ Illustrator ได้เป็นอย่างดี 
 • มีความรู้ความสามารถออกแบบ Graphic design 
 • ชอบพัฒนาในเรื่องการออกแบบ และพัฒนาการออกแบบให้ตรงกับพฤติกรรมผู้ใช้
  (User experience) 
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกซึ่งไอเดียของตนเอง 

สมัครเลย

คุณสมบัติ 

 • มีแนวคิดที่มุ่งมั่นอยากจะทำให้งานสำเร็จ แม้งานนั้นจะไม่เคยทำมาก่อนก็ตาม   
 • คุณน่าจะรู้จักเราจากลิงค์ด้านบนแล้ว ธุรกิจของเราเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น ซอฟแวร์และระบบ และงานของคุณคือช่วยหาช่องทางการขยายธุรกิจให้ปังๆที คนเชี่ยวด้านนี้มีน้อย
 • วิเคราะห์ข้อมูล และพฤติกรรม รวมถึงความพึงพอใจความต้องการของลูกค้า วิจัย-ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ วิเคราะห์คู่แข่ง การตลาด เพื่อนำมาจัดทำแผนการตลาด และการพัฒนาธุรกิจ ร่วมวางแผนพัฒนาขยายธุระกิจใน area ใหม่ๆ และ ร่วมเป็นผู้นำในการนำแผนงานไปใช้ในทางปฏิบัติ 
 • แก้ปัญหาเก่ง และมีความเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก ไม่มองปัญหาเป็นอุปสรรคแต่มองปัญหาเป็นบททดสอบ 
 • อายุเป็นเพียงตัวเลข แต่เราขอไม่เกินเลข ความห่างของ gen จะได้แคบลง คุยกันง่ายขึ้น 
 • เอา energy มาทำงานด้วย ส่งความกระฉับกระเฉงถึงทุกคน สนุกดีออก 
 • ภาษาอังกฤษเราก็ใช้นะ แต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ อ่าน text จาก google ได้ พูดได้นิดหน่อย ก็เพียงแล้ว แต่ถ้าคุณมีมามากกว่า คุณก็จะได้ขยายโอกาสทางการทำงานของคุณ 
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส พวกเราทุกคนอยากทำงานกับคนที่อารมณ์ดี คนที่อารมณ์ดีจะมาพร้อมกับพลังบวก ที่จะทำให้บรรยากาศในการทำงานดูน่าทำงาน และเป็นมากกว่าที่ทำงาน 

สมัครเลย

หน้าที่รับผิดชอบ 

 • มีแนวคิดที่มุ่งมั่นอยากจะทำให้งานสำเร็จ แม้งานนั้นจะไม่เคยทำมาก่อนก็ตามเรามีทั้งโปรเจค IT (แอพพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม และระบบ) และไม่ใช่ IT ให้คุณตื่นเต้น
 • ประสานงานทั้งในและนอกองค์กร ถ้าคุณเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสาร งานนี้ท้าทายสุดๆ
 • หนีงานเอกสารไม่พ้นหรอกนะ ซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีอะไรบ้าง แต่เรามีคนช่วยคุณทำ
 • ดูแลติดตามเอาใจใส่ทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงการ เพราะสิ่งที่ต่างระหว่างคนที่ทำงานได้ กับมืออาชีพ คือการเอาใจใส่ในงานในทุกๆขั้นตอนเออ แล้วอย่าลืมดูแลต้นทุนในโปรเจคให้เราด้วย
 • ต้องไฟต์งานเก่ง สามารถคุยกับลูกค้า และหาตรงกลางระหว่างเราและลูกค้าได้ประโยชน์แบบ Win-Win ทั้งคู่
 • บริหารความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ แก้ปัญหาเก่ง และมีความเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก ไม่มองปัญหาเป็นอุปสรรคแต่มองปัญหาเป็นบททดสอบ
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส พวกเราทุกคนอยากทำงานกับคนที่อารมณ์ดี คนที่อารมณ์ดีจะมาพร้อมกับพลังบวก ที่จะทำให้บรรยากาศในการทำงานดูน่าทำงาน และเป็นมากกว่าที่ทำงาน

คุณสมบัติ 

 • รับ Requirement จากลูกค้า
 • กำหนดรายละเอียดของแผนงานการทำงานและขั้นตอนในส่วนงานออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจรับ
 • บริหารต้นทุนด้านต่างๆ ในการดำเนินโครงงาน
 • สั่งงาน ควบคุม และกำกับดูแลทีมงานให้เป็นไปตามแผนการทำงานที่กำหนด รวมไปถึงดูแลการดำเนินงานทั้งโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า รับฟังและแก้ไขกับทีมงาน เมื่อได้รับการร้องขอ
 • ดำเนินการรายงานการตรวจรับโครงการ
 • กำกับดูแล และตรวจสอบงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ
 • เนื้องานจะเกี่ยวกับไอทีเช่น แอพพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม และระบบ

หากคุณเป็นคนที่คุยงานเป็น ดีลงานเก่ง คุณคือคนที่ใช่ใช่แล้วรออะไร คลิกสิ คลิก 

สมัครเลย

หากไม่มีตำแหน่งที่คุณมองหา แต่คุณอยาก
ร่วมงานกับ Gofive ไม่ต้องรีรอ สมัครเข้ามาก่อน

Internship Program

สิ่งที่เราจะให้คุณ นอกจากได้เข้ามาเรียนรู้งาน ทำงานจริง ลงสนามจริง
มีบรรดาเหล่าพี่เลี้ยง มากประสบการณ์ ที่จะคอยแนะนำและ Support แล้ว
เรายังให้

 • ที่พักฟรี
 • น้ำ - ไฟฟรี
 • อินเทอร์เน็ตฟรี
 • เบี้ยเลี้ยงฝึกงาน

Gofive On Tour

เพื่อเฟ้นหา กองกำลังเสริม ทัพ Gofive ถึงที่มหาลัย! โดยเข้าแนะนำ ทำความรู้จักว่า Gofive เราทำอะไร? และเรากำลังมองหาส่วนเสริมแบบไหน? พร้อมเปิดโอกาสให้กับน้องๆ ที่สนใจร่วมทำแบบทดสอบ เพื่อคัดเลือกนักศึกษา ที่จะเข้ามาฝึกงานเข้ามาเรียนรู้งานกับเรา ใน On Tour นี้ด้วย!!

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ถ้าคุณคิดว่าที่นี้แหละ
ใช่เลยกดคลิกปุ่ม "Apply" ด้านข้างได้เลย
A Day in Gofive
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Employee Benefits
Provident Fund

Bonus on earnings

Seminar

Uniform

Discount on the
Purchase Laptop
Annual Checkup

Cash Assistance

Flexible Hour

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ค้นฟ้าคว้าดาว Mobile Developer หากคุณชื่นชอบ iOS หรือ Android ขอให้สองมือล้วงกระเป๋า สองเท้าก้าววววววเข้ามา ! 

บอกไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นใครที่เข้ามา เราจะมีพี่เลี้ยงค่อยสอนงานให้ ไม่ต้องกลัวจะเข้ามาแล้วงงๆว่าต้องทำอะไรบ้าง 

______________________________________________ 

iOS Developer 

คุณสมบัติ 

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ 
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PHP, Swift และ Objective C 
 • ถ้ามี OOP และ Design Pattern เช่น MVC MVVM จะดีมากๆเลยแหละ 
 • มีความคุ้นเคยในการใช้ Library ต่างๆ ร่วมกับแอพพลิเคชั่น เช่น AlamoFireSwiftlyJSON เป็นต้น 
 • มีความรู้ RESTful หรือ SOAP ในการติดต่อกับ Web Service 
 • รู้จักและสามารถใช้ Auto Layout ในการออกแบบหน้า View บนแอพพลิเคชั่นได้ 
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ยิ้มเก่ง เล่นมุขได้ยิ่งดี ทีม Dev ชอบยิ่งมุขใส่กัน 

______________________________________________ 

Android Developer 

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ 
 • มีความรู้ความเข้าในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์ม Android ด้วยภาษา Java หรือ Kotlin บน Android Studio 
 • มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP และ Design Pattern เช่น MVC MVP 
 • มีความรู้ความเข้าใจการใข้ Library ต่างๆ ร่วมกับแอพพลิเคชั่น เช่น Retrofit , Picasso , GSON เป็นต้น 
 • มีความคุ้นเคยในการใช้ RESTful หรือ SOAP ในการติดต่อกับ Web Service 
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดีไซน์หน้าจอ และการใช้ Support Library ต่างๆ 
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ยิ้มเก่ง เล่นมุขได้ยิ่งดี ทีม Dev ชอบยิ่งมุขใส่กัน

______________________________________________ 

หน้าที่รับผิดชอบ 

 • ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งานให้แสดงผลทั้ง Mobile และ Tablet ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • ทดสอบ แก้ไขและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ตรงตามแผนที่คุยกับทีมไว้ 
 • เรียนรู้แนวทางใหม่ๆ เพื่อเอามาปรับใช้แก้ไขปัญหาของระบบ 
 • ต้องพูดรู้เรื่อง เพราะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นด้วย 

______________________________________________ 

สมัครเลย

รายละเอียดงาน

 • ทำงานร่วมกับ Product Owner มีความเข้าใจความต้องการของระบบเชิงธุรกิจและการแก้ปัญหาด้านเทคนิค
 • พัฒนาระบบเพื่อให้ Web Application และ Web API สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการออกแบบระบบเชิงเทคนิค (Technical Design) เพื่อพัฒนาระบบใหม่หรือปรับเปลี่ยนระบบที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมจัดเตรียมเอกสาร (Functional Specifications) ข้อกำหนดในการทำงาน
 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบระหว่างการดำเนินการ
 • รับผิดชอบในการเขียนการทดสอบ (Unit Test) และทำการทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบ (Integration Test)
 • รับผิดชอบในการตรวจสอบเผ้าระวังรวมถึงแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องของระบบ
 • ดำเนินการตรวจสอบซอสโค้ด (Code Review) เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานและความปลอดภัย
 • เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ทันสมัย

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา C# ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา HTML, CSS, Javascript, TypeScript ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Angular Framework  ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ .NET Framework และ .NET Core ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้งานและออกแบบฐานข้อมูล SQL Server ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน Internet Information Service (IIS) 
 • มีความรู้ความเข้าใจ RESTful API หรือ Web Service ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding Standards, Design Patterns, Microservices,  Best Practices ต่างๆ
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน  
 • ยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และส่งต่อความรู้ให้กับสมาชิกในทีม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ไฟแรงและถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานหรือฝึกงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครเลย

รายละเอียดงาน

 • ทำงานร่วมกับ Product Owner มีความเข้าใจความต้องการของระบบเชิงธุรกิจและการแก้ปัญหาด้านเทคนิค 
 • พัฒนาระบบเพื่อให้ Web App และ Mobile App สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ดำเนินการออกแบบระบบเชิงเทคนิค (Technical Design) เพื่อพัฒนาระบบใหม่หรือปรับเปลี่ยนระบบที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมจัดเตรียมเอกสาร (Functional Specifications) ข้อกำหนดในการทำงาน   
 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบและปรับปรุงให้มีความเสถียรภาพที่ดีอยู่เสมอ   
 • รับผิดชอบในการเขียนการทดสอบ (Unit Test) และทำการทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบ (Integration Test)   
 • รับผิดชอบในการตรวจสอบเผ้าระวังรวมถึงแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องของระบบ   
 • ดำเนินการตรวจสอบซอสโค้ด (Code Review) เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานและความปลอดภัย 
 • เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ทันสมัย 

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา C# ได้เป็นอย่างดี 
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ .NET Framework และ .NET Core ได้เป็นอย่างดี 
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้งานและออกแบบฐานข้อมูล SQL Server ได้เป็นอย่างดี 
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน Internet Information Service (IIS)   
 • มีความรู้ความเข้าใจ RESTful API หรือ Web Service ได้เป็นอย่างดี 
 • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding Standards, Design Patterns, Microservices, Best Practices ต่างๆ   
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน   
 • ยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และส่งต่อความรู้ให้กับสมาชิกในทีม 
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ไฟแรงและถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานหรือฝึกงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ   

สวัสดิการ จัดเต็มแบบไม่กั๊ก !! 

 1. ประกันกลุ่ม(ครอบคลุมทั้งเรื่องป่วยและอุบัติเหตุ)
 2. มีเครื่องแบบประจำกายให้ (ชุดฟอร์ม)ได้ทันทีที่เข้ามาทำงาน
 3. ซื้อโน๊ตบุ๊คยี่ห้อไหน รุ่นไหนก็ได้ในราคาพนักงาน สบายกระเป๋า
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ขนมคบเคี้ยว นม เนย โกโก้ครั้นไม่ต้องกลัวหมด เรามีเติมให้ตลอด
 6. หากคุณเป็นเด็กกิจกรรมคุณมาถูกทางแล้ว ที่นี่เรามีกลุ่มกิจกรรมหลากหลายให้เข้าร่วม

______________________________________________  

รู้จักเราให้มากขึ้น 
https://www.facebook.com/GofiveFamily 
https://www.gofive.co.th 
https://www.facebook.com/VenioCRM 
https://www.veniocrm.com 
https://www.facebook.com/myempeo/ 
https://www.myempeo.com/ 
https://medium.com/gofive 

______________________________ 

ทุกด้านของไอทีคือธุรกิจของเรา 
ก้าวข้ามขีดจำกัด และความท้าทายเดิมๆ 
มาร่วมเติมเต็มการทำงานในโลก Software ยุคใหม่กับเรา 
เวลาทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ 
Office มี ที่นะ 

 1. สาขา พระราม4 (ตึกFYI Center)  
 2. สาขา สมุทรสาคร

สมัครเลย

คุณสมบัติ

 • Object Oriented Programming : ASP.Net C#, C, JAVA, Other 
 • Web Programming : HTML, CSS, JavaScript, MVC 
 • SQL : MSSQL, MySQL, Oracle, Other
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี ในสายงาน Programming หรือ SA 
 • สามารถออกแบบระบบ ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และฐานข้อมูลได้ 
 • เชี่ยวชาญการเก็บความต้องการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบแอพลิเคชั่น และจัดทำเอกสารประกอบ 
 • สามารถวิเคราะห์ระบบงานทางด้านธุรกิจให้เป็นกระบวนการเชิงโปรแกรมได้ 
 • วางแผนการทำงานได้ดี 
 • เชี่ยวชาญทางด้าน Object Oriented, Database, SQL, Report tools 
 • สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
 • ทำงานเป็นทีมได้อย่างคล่องตัว 
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
 • การสื่อสารและการประสานงานการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบสูงทุ่มเทและตั้งใจทำงานชอบความท้าทาย

สมัครเลย

หน้าที่รับผิดชอบ 

 • ประสบการณ์การจัดการ MS SQL 2008 R2 / 2012/2014/2016 หลาย RDBMS, MS SQL / Server บนระบบขนาดใหญ่ 
 • ต้องสามารถแสดงทักษะผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดค่าประสิทธิภาพฐานข้อมูลการแก้ไขปัญหาและความยืดหยุ่น (High Availability, Replication และ Clustering) 
 • ทำงานภายในทีมพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งมอบโครงการ 
 • ติดตั้งการตั้งค่าการจำลองแบบฐานข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการSupport 
 • จัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล MSSQL 
 • ตรวจสอบและปรับขนาดฐานข้อมูลกับประสิทธิภาพและความจุ 
 • ดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาฐานข้อมูล เช่น backup/recovery และจัดระเบียบดัชนีใหม่ 
 • การปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพ 
 • ติดตั้งอัพเกรดและใช้การบำรุงรักษาและ Patches ตามต้องการ 
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานฐานข้อมูลที่มีอยู่ 
 • ให้การสนับสนุนนอกเวลาทำงาน / วันหยุดสุดสัปดาห์ในกรณีที่ปัญหาการสนับสนุนการผลิตเร่งด่วน 

คุณสมบัติของงาน 

 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรืออื่น ๆ 
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีใน MSSQL 
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการประเมินความเสี่ยง 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

สมัครเลย

หน้าที่รับผิดชอบ 

 • กำหนดทิศทาง Road map กลยุทธ์ และเป้าหมายให้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กร
 • เก็บรวมรวบปัญหา (Pain point) ความต้องการ (Requirement) และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งาน
 • สร้าง User story จากปัญหาและความต้องการ และสร้างเป็น Backlogs ให้กับทีมพัฒนา
 • วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะการทำงานแบบ Scrum และกำหนด Backlogs ในแต่ละ Sprint เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ถูกพัฒนาได้ตามแผนที่กำหนดไว้
 • บริหารจัดการและเข้าร่วมในโปรเซสต่างๆของทีม ได้แก่ Sprint Planning , Sprint Review , Daily Scrum และ Sprint Retrospective ร่วมกับทีมต่างๆในองค์กร
 • พัฒนา User Journey ของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ของเรา
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆในบริษัท ไม่ว่าจะเป็น Developer, Designer, Tester, Marketing และฝ่ายอื่นๆ 
 • หาแนวทางใหม่ๆ และพัฒนากระบวนการต่างๆขององค์กรอยู่เสมอ เพื่อให้กระบวนการขององค์กรมีประสิทธิภาพดีที่สุด

คุณสมบัติของงาน 

 • ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาในด้าน Product Owner
 • มีความรู้ความความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และกระบวนการต่างๆที่จำเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • เคยผ่านการทำงานมาในลักษณะของ Agile หรือกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะด้านการสื่อสาร การนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้นำ
 • ทักษะด้านการบริหารจัดการเวลาทั้งตนเอง และทีมได้อย่างยอดเยี่ยม
 • ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ความใส่ใจในรายละเอียด และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตรงกับวัฒนธรรมขององค์กร
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และสนุกกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม

 

 

สมัครเลย

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ศึกษาข้อกำหนดและวิเคราะห์ระบบ เพื่อจัดเตรียมทำ Test Case สำหรับทดสอบจากเอกสาร  
 • ออกแบบ Test Case และ Test Script สำหรับการทดสอบ Web application/Mobile application ที่ browser และ-สมาร์ทโฟน ที่มีแพลตฟอร์มแตกต่างกัน  
 • ดำเนินการทดสอบตาม Test Case และ Test Script ในแต่ละ environment  
 • Monitor และ Tracking defects ของซอฟต์แวร์ในแต่ละเวอร์ชั่น โดยทำงานร่วมกับทีม Developer   
 • สรุปผลการทดสอบ (Test Result) ของระบบ และจัดทำ user manual ของ software ในแต่ละเวอร์ชั่น 

คุณสมบัติ 

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิศวกรคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 - 3 ปี ด้าน Software Tester หรือ Software Quality Assurance (QA)  
 • มีความรู้ความเข้าใจลักษณะและกระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

สมัครเลย

หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

 • เสนอไอเดีย ออกแบบ และพัฒนา ทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ได้เป็นอย่างดี 
 • สามารถทำความเข้าใจและเสนอไอเดีย ออกแบบ และพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ ตาม requirements ได้ 
 • ออกแบบ Platform ของเรา ซึ่งประกอบไปด้วยทั้ง Web application, Mobile application และ Platforms อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 • ทำความเข้าใจผู้ใช้งานจริง คิด Concept ออกแบบ UX/UI เพื่อสร้างเป็น Prototype โดยคำนึงถึงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก  
 • ทำงานใกล้ชิดกับทีม Developer, Business, Design และทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบดีไซน์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดได้  
 • พัฒนาขีดความสามารถด้าน CX เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ 

คุณสมบัติ 

 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน visual design ทั้งเว็บไซต์และมือถือ ปี 
 • มีความสามารถในการใช้ Photoshop และ Illustrator ได้เป็นอย่างดี 
 • มีความรู้ความสามารถออกแบบ Graphic design 
 • ชอบพัฒนาในเรื่องการออกแบบ และพัฒนาการออกแบบให้ตรงกับพฤติกรรมผู้ใช้
  (User experience) 
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกซึ่งไอเดียของตนเอง 

สมัครเลย

คุณสมบัติ 

 • มีแนวคิดที่มุ่งมั่นอยากจะทำให้งานสำเร็จ แม้งานนั้นจะไม่เคยทำมาก่อนก็ตาม   
 • คุณน่าจะรู้จักเราจากลิงค์ด้านบนแล้ว ธุรกิจของเราเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น ซอฟแวร์และระบบ และงานของคุณคือช่วยหาช่องทางการขยายธุรกิจให้ปังๆที คนเชี่ยวด้านนี้มีน้อย
 • วิเคราะห์ข้อมูล และพฤติกรรม รวมถึงความพึงพอใจความต้องการของลูกค้า วิจัย-ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ วิเคราะห์คู่แข่ง การตลาด เพื่อนำมาจัดทำแผนการตลาด และการพัฒนาธุรกิจ ร่วมวางแผนพัฒนาขยายธุระกิจใน area ใหม่ๆ และ ร่วมเป็นผู้นำในการนำแผนงานไปใช้ในทางปฏิบัติ 
 • แก้ปัญหาเก่ง และมีความเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก ไม่มองปัญหาเป็นอุปสรรคแต่มองปัญหาเป็นบททดสอบ 
 • อายุเป็นเพียงตัวเลข แต่เราขอไม่เกินเลข ความห่างของ gen จะได้แคบลง คุยกันง่ายขึ้น 
 • เอา energy มาทำงานด้วย ส่งความกระฉับกระเฉงถึงทุกคน สนุกดีออก 
 • ภาษาอังกฤษเราก็ใช้นะ แต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ อ่าน text จาก google ได้ พูดได้นิดหน่อย ก็เพียงแล้ว แต่ถ้าคุณมีมามากกว่า คุณก็จะได้ขยายโอกาสทางการทำงานของคุณ 
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส พวกเราทุกคนอยากทำงานกับคนที่อารมณ์ดี คนที่อารมณ์ดีจะมาพร้อมกับพลังบวก ที่จะทำให้บรรยากาศในการทำงานดูน่าทำงาน และเป็นมากกว่าที่ทำงาน 

สมัครเลย

หน้าที่รับผิดชอบ 

 • มีแนวคิดที่มุ่งมั่นอยากจะทำให้งานสำเร็จ แม้งานนั้นจะไม่เคยทำมาก่อนก็ตามเรามีทั้งโปรเจค IT (แอพพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม และระบบ) และไม่ใช่ IT ให้คุณตื่นเต้น
 • ประสานงานทั้งในและนอกองค์กร ถ้าคุณเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสาร งานนี้ท้าทายสุดๆ
 • หนีงานเอกสารไม่พ้นหรอกนะ ซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีอะไรบ้าง แต่เรามีคนช่วยคุณทำ
 • ดูแลติดตามเอาใจใส่ทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงการ เพราะสิ่งที่ต่างระหว่างคนที่ทำงานได้ กับมืออาชีพ คือการเอาใจใส่ในงานในทุกๆขั้นตอนเออ แล้วอย่าลืมดูแลต้นทุนในโปรเจคให้เราด้วย
 • ต้องไฟต์งานเก่ง สามารถคุยกับลูกค้า และหาตรงกลางระหว่างเราและลูกค้าได้ประโยชน์แบบ Win-Win ทั้งคู่
 • บริหารความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ แก้ปัญหาเก่ง และมีความเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก ไม่มองปัญหาเป็นอุปสรรคแต่มองปัญหาเป็นบททดสอบ
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส พวกเราทุกคนอยากทำงานกับคนที่อารมณ์ดี คนที่อารมณ์ดีจะมาพร้อมกับพลังบวก ที่จะทำให้บรรยากาศในการทำงานดูน่าทำงาน และเป็นมากกว่าที่ทำงาน

คุณสมบัติ 

 • รับ Requirement จากลูกค้า
 • กำหนดรายละเอียดของแผนงานการทำงานและขั้นตอนในส่วนงานออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจรับ
 • บริหารต้นทุนด้านต่างๆ ในการดำเนินโครงงาน
 • สั่งงาน ควบคุม และกำกับดูแลทีมงานให้เป็นไปตามแผนการทำงานที่กำหนด รวมไปถึงดูแลการดำเนินงานทั้งโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า รับฟังและแก้ไขกับทีมงาน เมื่อได้รับการร้องขอ
 • ดำเนินการรายงานการตรวจรับโครงการ
 • กำกับดูแล และตรวจสอบงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ
 • เนื้องานจะเกี่ยวกับไอทีเช่น แอพพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม และระบบ

หากคุณเป็นคนที่คุยงานเป็น ดีลงานเก่ง คุณคือคนที่ใช่ใช่แล้วรออะไร คลิกสิ คลิก 

สมัครเลย

หากไม่มีตำแหน่งที่คุณมองหา แต่คุณอยาก 
ร่วมงานกับ Gofive ไม่ต้องรีรอ สมัครเข้ามาก่อน 
อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ถ้าคุณคิดว่าที่นี้แหละ
ใช่เลยกดคลิกปุ่ม "Apply" ด้านข้างได้เลย 

Internship Program

สิ่งที่เราจะให้คุณ นอกจากได้เข้ามาเรียนรู้งาน ทำงานจริง ลงสนามจริง
มีบรรดาเหล่าพี่เลี้ยง มากประสบการณ์ ที่จะคอยแนะนำและ Support แล้ว
เรายังให้

 • ที่พักฟรี
 • น้ำ - ไฟฟรี
 • อินเทอร์เน็ตฟรี
 • เบี้ยเลี้ยงฝึกงาน

Gofive On Tour

เพื่อเฟ้นหา กองกำลังเสริม ทัพ Gofive ถึงที่มหาลัย! โดยเข้าแนะนำ
ทำความรู้จักว่า Gofive เราทำอะไร? และเรากำลังมองหาส่วนเสริมแบบไหน?
พร้อมเปิดโอกาสให้กับน้องๆ ที่สนใจร่วมทำแบบทดสอบ เพื่อคัดเลือกนักศึกษา
ที่จะเข้ามาฝึกงานเข้ามาเรียนรู้งานกับเรา ใน On Tour นี้ด้วย!!

A Day in Gofive

DayinGofive

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Employee Benefits
Provident Fund

Bonus on earnings

Seminar

Uniform

Discount on the
Purchase Laptop
Annual Checkup

Cash Assistance

Flexible Hour

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเข้ามาทำงาน ที่บ้านหลังนี้
 • ความเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ พูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่อง มีตี้เพียบทั้งสายเกมส์ สายออกกำลังกาย หรือตี้ไปงาน Motor Show ก็ยังมี!
 • ประสบการณ์ ความท้าทาย ได้ลงมือทำสิ่งที่คุณคิด, เรียนรู้จากความผิดพลาด และยินดีกับความสำเร็จไปพร้อมกับเรา!!!
 • พวกเรา จัดเต็มและเต็มที่กับทั้งเรื่องงาน และเรื่องเล่น ๆ 
 • ให้ผลตอบแทนที่ดี และการประเมินผลงาน อย่างเป็นธรรมแน่นอน
 • สวัสดิการที่ดี ไม่น้อยไปกว่าบริษัทใหญ่ ๆ เลยก็ว่าได้
 • ไม่ว่าคุณจะเข้ามาทำงานหรือฝึกงาน เราก็มีพี่เลี้ยงเก่ง ๆ  ที่จะคอยให้คำปรึกษากับคุณ (ไม่ต้องกังวลเลย)
สวัสดิการของเรา “ให้แบบจัดหนักจัดเต็ม แบบไม่กั๊กก ~”
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ออมสำรองไว้ จะได้มีเงินก้อน!)
 • เราใส่ใจในสุขภาพของทุกคน เราจัดให้ทั้งประกันกลุ่ม ที่ครอบคลุมทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมไปถึงการตรวจสุขภาพประจำปี
 • มีเสื้อฟอร์มชิค ๆ คูล ๆ จัดให้ไป 4 ตัว เพราะอีก 1 วัน คุณอยากจะแต่งอะไรมาก็ได้ (แต่ขอสุภาพหน่อยนะ)
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท แต่ปกติเราก็จัดให้ทุกปีนะ)
 • หากต้องอยู่ทำงานจนดึก เราก็มี ขนมขบเคี้ยว นม มาม่า ให้ได้เติมพลังกัน
 • คุณสามารถเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คยี่ห้อไหน รุ่นใดก็ได้! ในราคาพนักงาน
 • สนุกไปกับทริปประจำปี บางครั้งไม่รอให้ถึงปี ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณ
 • ความช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ อาทิ งานฌาปนกิจ, กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย, เงินรับขวัญบุตร
Office Gofive มี 2 สาขา
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน ครอบครัว Gofive แล้วเติบโตไปด้วยกัน